Malibu

Chevrolet

Chevy Malibu
  • Sedan
  • Benzin
  • 124 HP BG
  • 1598 ccm3