LaFerrari

Ferrari

Ferrari LaFerrari
  • Cabrio
  • Benzin
  • 800 HP BG
  • 6262 ccm3