Taurus

Ford

Ford Taurus
  • Sedan
  • Benzin
  • 160 HP BG
  • 1499 ccm3