City

Honda

Honda City
  • Sedan
  • Benzin
  • 100 HP BG
  • 1339 ccm3