CR-V

Honda

Honda CR-V
 • Jeep
 • Benzin
 • 120 HP BG
 • 1597 ccm3
Honda CRV 2.0 Elegance
 • Jeep
 • Benzin
 • 150 BG
 • 1997m3
Honda CR-V 1.6 Premium
 • Jeep
 • Dizel
 • 120 BG
 • 1597m3
Honda CR-V 1.6 Elegance
 • Jeep
 • Dizel
 • 120 BG
 • 1597m3
Honda CR-V 1.6 Dream
 • Jeep
 • Dizel
 • 120 BG
 • 1597m3