HB20

Hyundai

Hyundai HB20
  • Sedan
  • Benzin
  • 100 HP BG
  • 1368 ccm3