ix20

Hyundai

Hyundai iX20
  • Sedan
  • Benzin
  • 90 HP BG
  • 1396 ccm3