Veloster

Hyundai

Hyundai Veloster
  • Sedan
  • Benzin
  • 140 HP BG
  • 1353 ccm3