Avante

Hyundai

Hyundai Avante
  • Sedan
  • Benzin
  • 136 HP BG
  • 1591 ccm3