navara

Nissan

Nissan Navara 4x4
 • Jeep
 • Benzin
 • 190 HP BG
 • 2298 ccm3
Nissan Juke 1.6 Visia CVT
 • Hatchback 5 Kapı
 • Benzin
 • 117 BG
 • 1598m3
Nissan Navara 4x4 SE
 • Hatchback 5 Kapı
 • Dizel
 • 190 BG
 • 2488m3
Nissan Navara 4x4 LE Platinum
 • Hatchback 5 Kapı
 • Dizel
 • 190 BG
 • 2488m3
Nissan Navara 4x2 SE
 • Hatchback 5 Kapı
 • Dizel
 • 163 BG
 • 2488m3
Nissan Navara 4x2 2.5 TDI SE AT
 • Hatchback 5 Kapı
 • Dizel
 • 190 BG
 • 2488m3