V40

Volvo

Volvo V40 T4
 • Hatchback 5 Kapı
 • Benzin
 • 180 BG
 • 1596m3
Volvo V40 T3
 • Hatchback 5 Kapı
 • Benzin
 • 150 BG
 • 1596m3
Volvo V40 D2 Premium Powershift
 • Hatchback 5 Kapı
 • Dizel
 • 115 BG
 • 1560m3
Volvo V40 D2 Powershift
 • Hatchback 5 Kapı
 • Dizel
 • 115 BG
 • 1560m3
Volvo V40 D2 Advance Powershift
 • Hatchback 5 Kapı
 • Dizel
 • 115 BG
 • 1560m3
Volvo V40 D2
 • Hatchback 5 Kapı
 • Dizel
 • 115 BG
 • 1560m3
Volvo V40 Cross Country T5 AWD Premium
 • Hatchback 5 Kapı
 • Benzin
 • 213 BG
 • 1984m3
Volvo V40 Cross Country T4
 • Hatchback 5 Kapı
 • Benzin
 • 180 BG
 • 1596m3
Volvo V40 Cross Country D2 Powershift
 • Hatchback 5 Kapı
 • Dizel
 • 115 BG
 • 1560m3